AI in de Fysiotherapie

 Chris Riezebos

De afkorting “AI” staat voor “Artificial Intelligence” ofwel “Kunstmatige Intelligentie”. De term werd voor het eerst gebruikt door John McCarthy, een Amerikaanse wiskundige, op de Dartmouth Conference, ook wel bekend als het Dartmouth Summer Research Project on Artificial Intelligence.  Dit was een historische bijeenkomst over AI, die plaatsvond in de zomer van 1956 aan het Dartmouth College in Hanover, New Hampshire, Verenigde Staten. Tegenwoordig is er veel belangstelling voor AI, bijvoorbeeld voor toepassingen als ChatGPT (GPT = Generative Pre-trained Transformer), een computerprogramma dat antwoord geeft op door de gebruiker geformuleerde vragen en opdrachten. Bij de totstandkoming van de blog die u nu leest, heb ik van deze applicatie gebruik gemaakt.

Ik stelde de volgende vraag aan ChatGPT: “wat zijn de mogelijke toepassingen van AI binnen de fysiotherapie”?
Het antwoord van ChatGPT (in cursief) luidde:

“Binnen de fysiotherapie kunnen diverse toepassingen van kunstmatige intelligentie (AI) de zorg verbeteren en het werk van fysiotherapeuten ondersteunen. Enkele mogelijke toepassingen zijn:
1. Diagnose en prognose: AI kan helpen bij het stellen van snellere en meer nauwkeurige diagnoses door het analyseren van medische beelden, zoals MRI-scans en röntgenfoto’s.
Het voorspellen van het verloop van aandoeningen en het identificeren van risicofactoren kan ook worden verbeterd met behulp van AI.
2. Personalized treatment plans: AI kan gegevens over patiënten analyseren en gepersonaliseerde behandelingsplannen aanbevelen op basis van individuele behoeften, medische geschiedenis en reacties op eerdere behandelingen.
3.
Revalidatie-ondersteuning: Virtuele realiteit (VR) en augmented reality (AR) kunnen worden geïntegreerd in revalidatietrainingen om patiënten te helpen bij het uitvoeren van oefeningen met real-time feedback en begeleiding.
Wearables met sensoren kunnen de voortgang van patiënten volgen en fysiotherapeuten voorzien van waardevolle gegevens voor betere monitoring en aanpassing van revalidatieprogramma’s.
4.
Telehealth en eHealth: AI kan worden toegepast in telehealthplatforms om op afstand gezondheidsgegevens te analyseren, videoconsultaties te ondersteunen en patiënten te voorzien van virtuele oefenprogramma’s.
Apps en wearables kunnen worden gebruikt om patiënten aan te moedigen hun oefeningen thuis uit te voeren en gegevens terug te sturen naar fysiotherapeuten voor evaluatie.
5.
Data-analyse voor preventie: Door het analyseren van grote hoeveelheden gezondheidsgegevens kan AI helpen bij het identificeren van patronen en risicofactoren, waardoor fysiotherapeuten proactieve interventies kunnen plannen om blessures te voorkomen.
6.
Efficiëntie in administratie: AI kan administratieve taken, zoals het bijhouden van patiëntendossiers en facturering, automatiseren, waardoor fysiotherapeuten meer tijd kunnen besteden aan directe zorg.
7.
Robotica in de revalidatie: Fysiotherapeuten kunnen samenwerken met robotica, zoals exoskeletten, om patiënten te ondersteunen bij bewegingsoefeningen en spierversterking.

Het is belangrijk op te merken dat hoewel AI veel potentie heeft in de fysiotherapie, de menselijke interactie en expertise van fysiotherapeuten onmisbaar blijven voor een holistische en persoonlijke zorgbenadering”.

Eén van bovengenoemde door ChatGPT geopperde toepassingen blijkt inmiddels te bestaan en wel bij 6. Efficiëntie in administratie, hetgeen in het algemeen voor zorgverleners die omkomen in de administratie buitengewoon welkom zal zijn. Het gaat bij deze toepassing om het vastleggen van data uit de anamnese en het verwerken daarvan in een verslag.
We laten hierover de ontwikkelaar van “Fysio.AI”, Tim Gast, zelf aan het woord.

“Bij Fysio AI zijn we diep overtuigd van het belang van persoonlijke aandacht in de fysiotherapie. Vanuit deze overtuiging hebben we een geavanceerde AI ontwikkeld die perfect aansluit bij de behoeften van fysiotherapeuten. Op ons platform kunnen therapeuten gemakkelijk hun gespreksnotulen laten genereren tijdens de sessie. Dit maakt een einde aan het dilemma van half typen en half praten, of het later moeten aanvullen van dossiers. Fysiotherapeuten kunnen zich nu ongestoord op hun patiënten richten: het gesprek voeren en vervolgens nauwkeurige notulen ontvangen. Bij Fysio AI zijn we ervan overtuigd dat we een nieuwe fase in het notuleren betreden: van pen en papier, via typen op een laptop, evolueren we nu naar AI-gestuurde documentatie. We zijn er stellig van overtuigd dat deze aanpak binnen enkele jaren de standaard zal worden in de sector en daarbuiten.
Onze AI gaat verder dan enkel het vastleggen van gesprekken; het is speciaal ontworpen om essentiële informatie te identificeren en te vertalen naar de vakspecifieke terminologie die gebruikt wordt in de fysiotherapie. De intelligentie van onze software is in staat om de kernpunten van gesprekken te herkennen en te documenteren volgens de standaard richtlijnen van het vakgebied. Dit resulteert in een gedetailleerd en goed gestructureerd patiëntendossier en stelt therapeuten in staat om zich volledig te concentreren op hun cliënten – het bieden van zorg is immers wat zij het beste doen”.

Schematisch ziet de applicatie er als volgt uit:

De opname wordt gemaakt met de microfoon in de laptop. Er is geen extra apparatuur benodigd.
Via de onderstaande link wordt u doorgeschakeld naar de website waar u verdere informatie en een demo kunt vinden.

https://fysio.ai

Wilt u kennis maken met ChatGPT, volg dan deze link:

https://chat.openai.com/

 

 

 

Deel dit bericht: